Om TankePartner

TankePartner er et enkeltpersonsforetak drevet av meg, Vigdis Ekeberg. Jeg er utdannet filosofisk praktiker, og har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo hvor jeg skrev en avhandling om integritet. I tillegg har jeg en bachelorgrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Jeg har jobbet i næringlivet og universtitetssektoren i tillegg til mitt virke som foredragsholder, skribent og filosofisk praktiker.

 Jeg er sertifisert filosofisk praktiker og medlem av – og styremedlem i – Norsk selskap for filosofisk praksis som jeg var med på å stifte i 1998. 

Fra sommeren 2022 har jeg også vært en del av det frivillige samtalepartnertjenesten ved AHus og Lovisenberg diakonale sykehus hvor jeg er engasjert som humanistisk samtalepartner.

Jeg har spesialkompetanse i etikk og eksistensielle temaer, og brenner for den gode dialogen.  

Jeg har også kompetanse innenfor områder som eksistensiell helse og verdibasert ledelse.

I kraft av å være filosof kan jeg trekke opp de store linjene, samtidig som jeg har spisskompetanse i å se situasjoner fra mange ulike vinkler – ofte med et nytt blikk. 

Jeg er opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og relevant for det livet vi lever til daglig som privatpersoner og som profesjonelle.

Målet er at dialogpartnere og tilhørere skal sitte igjen med nye perspektiver som beriker og inspirerer!

TankePartner – Vigdis Ekeberg

Org.nr.: 923 820 62 og

Foto: Fredrik Pettersen, Pettersen ART