Om TankePartner

TankePartner er et enkeltpersonsforetak drevet av Vigdis Ekeberg. Vigdis er utdannet filosofisk praktiker, og hun har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev en avhandling om integritet. I tillegg har hun en bachelorgrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI og erfaring med salg og markedsføring i næringslivet.  Vigdis er sertifisert filosofisk praktiker og medlem av Norsk selskap for filosofisk praksis som hun var med på å stifte i 1998. 

Vigdis har spesialkompetanse i etikk og eksistensielle temaer, og hun brenner for den gode dialogen.  Hun har også kompetanse innenfor områder som eksistensiell helse og verdibevisst ledelse.

I kraft av å være filosof kan hun trekke opp de store linjene, samtidig som hun har spisskompetanse i å se situasjoner fra mange ulike vinkler – ofte med et nytt blikk. 

Hun er opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og relevant for det livet vi lever til daglig som privatpersoner og som profesjonelle.

Målet er at dialogpartnere og tilhørere skal sitte igjen med nye perspektiver som beriker og inspirerer!

TankePartner – Vigdis Ekeberg

Org.nr.: 923 820 62 og

Foto: Fredrik Pettersen, Pettersen ART