Ledersamtaler

Vil du utforske din egen situasjon og ha flere ben å stå på?
Ønsker du å gå i dybden og få inspirasjon?

Filosofien har lang tradisjon for å utforske kjernen i viktige utfordringer.

Jeg tilbyr et rom for fordomsfri refleksjon over egen ledelse.
Du gis ro til å selv utforske og reflektere over de temaene du ønsker å undersøke.

Vi tar utgangspunkt i din hverdag som leder. Det kan være:

 • Et dilemma du står i
 • Behovet for avklaringer med hensyn til
  • Lederrollen
  • Verdier
  • Etiske problemstillinger
  • Veivalg
  • Konflikter
  • Ressursfordeling
 • Eksistensielle spørsmål knyttet til eget liv

Gjennom spørsmål og refleksjoner vil jeg fungere som en dialogpartner og sparringspartner.  Svarene er det du som sitter inne med.

Foto: Skitterphoto, Pexels

Hva vi jobber med

Det er ikke bare fakta som driver beslutningsprosesser fremover, men også våre grunnleggende oppfatninger og verdier. 

Dialogen stimulerer deg til nytenkning og til å lete etter kjente, så vel som skjulte, premisser for valg. Dette kan være konkrete fakta eller verdier, forestillinger, antakelser, fordommer og annet. Gjennom spørsmål vil jeg utfordre deg til å forfølge et tema så langt det lar seg gjøre.  Denne formen for samtale er bevisstgjørende for hva som styrer den daglige praksisen som leder og den virker understøttende på beslutningsprosesser. 

Du utvikler nye perspektiver og måter å tenke på.

Hva du sitter igjen med

Styrket ståsted: Du blir tryggere på egne verdier og standpunkter. Du blir bevisst forutsetningene for dine valg og hvilke verdier de bygger på. Din egen argumentasjon styrkes. Dette bedrer din evne til å prioritere, sette tydelige mål og stå i krevende situasjoner.

Kommunikasjon: Du vil bli bedre til å se hvilke premisser ulike dialoger hviler på. Dette kan lette kommunikasjonen med andre og forhindre skinndiskusjoner slik at dere får en felles forståelse av emnet som diskuteres.

Mange opplever slike samtaler som meningsfylte, inspirerende og vitaliserende.

Jeg møter deg på din arbeidsplass. Jeg har også samtaler på Skype. Taushetsplikt.