Gruppedialog – Sokratisk dialog

Sokratisk dialog er en systematisk ledet gruppedialog. Dialogformen egner seg til å lære av suksesshistorier, avdekke organisasjoners verdigrunnlag og fremme en felles forståelse av utfordringer, muligheter og andre aktuelle temaer.

Ønsker dere

 • Teamutvikling?
 • Verdiavklaring?
 • Et vitaliserende kickoff?
 • Å gå i dybden på et tema?
 • Å løfte fram hver enkeltes potensial?
 • Et opplegg hvor hver og en bidrar på lik linje?
 • Å gjøre hver enkeltes erfaring, kunnskap og suksesshistorier til en ressurs, både for personen selv og for de øvrige deltakerne

I sokratisk dialog gjør vi filosoferingen konkret, livsnær og dialogbasert.

Vi er på mange måter vanetenkere.  Sokratisk dialog utfordrer oss til å tenke nytt og annerledes.  Det gir mulighet for reorientering.

Foto: Vigdis Ekeberg

Hva vi jobber med

Vi tar utgangspunkt i et på forhånd valgt tema for dialogen. Det kan være spørsmål som «Hva er… samarbeid, bærekraft, god ledelse, godt samarbeid, god kundebehandling, god brukerbehandling?» og så videre. Alle forteller en selvopplevd hendelse om det temaet som er valgt. Med utgangspunkt i én av historiene jobber vi i fellesskap med å finne hva denne hendelsen sier om det valgte temaet. Hva i hendelsen har allmenn betydning? Selvstendig og presis begrunnelse fra hver enkelt deltaker vektlegges. Målet er å nå en felles forståelse.

Denne strukturerte dialogen setter i gang refleksjoner og idéer som går langt utover den enkelte hendelsen som er i fokus.

 

«Deling av historier om ting en har lykkes med, har vist seg å være et kraftfullt virkemiddel for å få til en positiv endring.» (Kvalnes, Ytringsklima, 2019).

Hva dere sitter igjen med

 • En skarpere forståelse av den tematikken som har vært belyst
 • Klarere forståelse av virksomhetens ståsted
 • Bedret argumentasjon hos den enkelte med hensyn til å være klar og konsis på egne begrunnelser
 • Aktualisering av egne erfaringer og det positive i disse
 • Nye idéer omkring muligheter og løsninger

Egner seg for

 • Virksomheter og organisasjoner som jobber med teamutvikling, verdiavklaring og organisasjonsutvikling
 • Ledergrupper
 • Klubber og organisasjoner som ønsker et kulturelt innslag. Sokratisk dialog gir nye perspektiver
 • Grupper med 4-12 personer
 • Halvdags- og heldagsseminarer
 • Tidsspennet på dialogene tilpasses deres behov (minimum 2 timer – alt avhengig av antall deltakere).