Gruppedialog – Sokratisk dialog

Sokratisk dialog er en systematisk ledet gruppedialog. Dialogformen er kraftfull og egner seg for å lære av suksesshistorier, avdekke verdigrunnlag og fremme en felles forståelse av utfordringer, muligheter og andre aktuelle temaer.

Ønsker dere

 • Teamutvikling?
 • Verdiavklaring?
 • Et vitaliserende kickoff?
 • Å gå i dybden på et tema?
 • Å løfte fram hver enkeltes potensial?
 • Et opplegg hvor hver og en bidrar på lik linje?
 • Å gjøre hver enkeltes erfaring og kunnskap til en ressurs, både for personen selv og for de øvrige deltakerne

I sokratisk dialog gjør vi filosoferingen konkret, livsnær og dialogbasert.

Vi er på mange måter vanetenkere.  Sokratisk dialog utfordrer oss til å tenke nytt og annerledes.  Det gir mulighet for reorientering.

Gerd Altmann, Pixabay

Hva vi jobber med

Vi tar utgangspunkt i et på forhånd valgt tema for dialogen. Det kan være spørsmål som «Hva er… samarbeid, bærekraft, god ledelse, godt samarbeid, god kundebehandling, god brukerbehandling?» og så videre. Alle forteller en selvopplevd hendelse om det temaet som er valgt. Med utgangspunkt i én av historiene jobber vi i fellesskap med å finne hva denne hendelsen sier om det valgte temaet. Hva i hendelsen har allmenn betydning? Selvstendig og presis begrunnelse fra hver enkelt deltaker vektlegges. Målet er å nå en felles forståelse.

Denne strukturerte dialogen setter i gang refleksjoner og idéer som går langt utover den enkelte hendelsen som er i fokus.

«Deling av historier om ting en har lykkes med, har vist seg å være et kraftfullt virkemiddel for å få til en positiv endring.»
(Kvalnes,
Ytringsklima, 2019).

«It is necessary to draw on one’s own experience in order to recognize the experience of another person. Mutual understanding comes into being by way of recognizing the experience of the other. We are capable of overlooking personal differences and details (where, when, with whom something happened) and of recognizing someone’s story on the basis of something comparable in experience.»
(Boele, The benefits of Socratic dialogue. Or: Which results
can we promise?, 1997).

Hva dere sitter igjen med

 • En skarpere forståelse av den tematikken som har vært belyst
 • Klarere forståelse av virksomhetens ståsted
 • Bedret argumentasjon hos den enkelte med hensyn til å være klar og konsis på egne begrunnelser
 • Aktualisering av egne erfaringer og det positive i disse
 • Nye idéer omkring muligheter og løsninger
 • Sokratisk dialog gir nye perspektiver

Egner seg for

 • Virksomheter og organisasjoner som jobber med teamutvikling, verdiavklaring og organisasjonsutvikling
 • Ledergrupper
 • Klubber og organisasjoner som ønsker et kulturelt innslag. 
 • Likemannsgrupper
 • Grupper med 4-12 personer
 • Halvdags- og heldagsseminarer
 • Tidsspennet på dialogene tilpasses deres behov (minimum 2 timer – alt avhengig av antall deltakere).