Filosofisk kafé

Ønsker dere

  • Å reflektere i et fellesskap?
  • Å få innspill fra filosofihistorien om et bestemt tema?

Noe av målet med en filosofisk kafé er «å oppdage det filosofiske i det hverdagslige, og det hverdagslige i det filosofiske». 

Vi reflekterer i fellesskap og søker å hjelpe hverandre til å forstå mer. Målet er ikke først og fremst et endelig svar, men snarere å forstå mer av temaer som i seg selv er store og kanskje uoversiktlige. I den filosofiske kafeen gjør vi filosofering til noe livsnært og dialogbasert.

Min oppgave er å lede refleksjonsprosessen framover gjennom undrende spørsmål og ved å oppmuntre til en avslappet og trygg atmosfære. 

Foto: Felix Mittermeier, Pexels

Slik går vi fram

Temaet for den filosofiske kaféen bestemmes på forhånd.

Den filosofiske kaféen åpnes så med en innledning fra meg hvor jeg presenterer et knippe perspektiver fra filosofihistorien. Etter inn-ledningen har vi summegrupper rundt bordene før vi løfter tema-tikken fra samtalene fram i plenum og fortsetter dialogen der. Jeg vil bidra underveis med innspill fra filosofiens rike repertoar av tanker.

Egner seg som

  • Kick-off arrangement
  • Kulturelt arrangement
  • Arrangement for organisasjoner og klubber
  • Arrangement på institusjoner (omsorgsboliger, sykehjem, rehabiliteringsentre etc.)