Systematisk refleksjon over verdier og utfordringer
individuelt og i grupper
gir et solid fundament for etisk forståelse, ansvarlighet, integritet og tillit

«Disse filosofiske samtalene ble for meg en ny verden […] Det sterkeste var at det var jeg som fikk lov til å filosofere over mitt liv og min fremtid. Det var ingen som satt der og analyserte hva jeg måtte ha gjennomgått, hvordan jeg måtte tenke, og så videre.»

En samtalepartners uttalelse etter filosofisk praksis samtale

Foto I: Fredrik Pettersen, Pettersen ART.  Foto II: Mike Holford, Unplash.