Fagtekster

Jeg påtar meg også skriveoppdrag av tekster innenfor temaene integritet, etikk, eksistensialisme, verdibasert ledelse, aldring og eksistensiell helse- og omsorg. 

Akademisk og allmenn formidling. 

Foto: Vigdis Ekeberg