Fagtekster

Jeg påtar meg også skriveoppdrag av tekster innenfor temaene integritet, etikk, eksistensialisme, verdibasert ledelse, aldring og eksistensiell helse- og omsorg. 

Akademisk og allmenn formidling. 

Foto: Vigdis Ekeberg

Publikasjoner

Mitt bidrag handler om moralens og ansvarets utspring. Menneskeforståelse. Empati. Om iboende integritet og moralsk integritet. Omsorgsetikk som moden omsorg.

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/helse-og-sosialfag/sosialt-arbeid/relasjonens-betydning/p-10031921-no

Aldring – Nye forutsetninger i en ny tid · 1. mai 2023

Mitt bidrag handler om livssynets betydning for vår selvforståelse i alderdommen.

https://scandinavianacademicpress.no/boker/aldring

Artikkelen handler om eksistensiell helse og hva som beveger oss til å stille eksistensielle spørsmål.
 
https://fritanke.no/eksistensiell-lengsel-og-soken-skal-ikke-kureres/19.11476


Artikkel: i

https://www.salongen.no/dyd-dydsetikk-fenomenologi/integritet-som-moralsk-relevant-fenomen/148742

Doktorgradsavhandling: Integritet: En undersøkelse av integritet som moralsk relevant fenomen. Universitetet i Oslo Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (eksamenssted); Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet (forlag/utgiver) 2016.

Norsk Medietidsskrift. · 1. jan. 2011

Nursing Philosophy · 1. jan. 2011
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21371250/

Bokkapittel: «Philosophical counselling as a way  of developing new self-conceptions after extreme life-experiences:  Being a wondering mirror for the other» i Philosophy in society. International Conference on Philosophy in Practice(6 : 2001 Oslo)  Oslo : Unipub, 2002.

« i Lederens håndbok. / Fortuna forlag · 1. jan. 2001.

Lederens håndbok / Fortuna forlag · 1. jan. 1997.