Fagtekster

Jeg påtar meg også skriveoppdrag av tekster innenfor temaene integritet, etikk, eksistensialisme, aldring og eksistensiell helse- og omsorg. Akademisk og allmenn formidling. 

Foto: Vigdis Ekeberg