Foredrag

Jeg tilbyr foredrag om etikk og samfunnsaktuelle etiske og eksistensielle temaer. Foredragene gjøres aktuelle ved at de tilpasses oppdragsgivers daglige virksomhet. Forslag til temaer for foredrag er:

 • Eksistensiell helse:
  • Eksistensiell helse i dialogarbeid
  • Eksistensiell helse og organisasjoners mulighet for å støtte opp om medarbeideres eksistensielle helse
 • Integritet – de viktige grensene:
  • Integritet – om moralsk relevante grenser i relasjonsarbeid
  • Profesjonell integritet
  • Om privat sfære og karakterdannelse
 • Verdibevisst ledelse – et foredrag om teorier og praktiske tilnærminger
 • Det filosofiske grunnlaget for relasjonsarbeid:  Nærhetsetikk, menneskeforståelse, integritet og omsorgsetikk
 • Døden – eksistensielle temaer knyttet til vår dødelighet
 • Etisk tenkning i praksis
 • Er varsling og lojalitet et umake par?
 • Eksistensielle perspektiver på aldring – med et blikk mot kulturen vi
  lever i
 • Aldring og livssyn – hva livssyn har å si for aldringsprosessen
 • Det gode liv og lykken
 • Tillit – Et foredrag om hva som kjennetegner tillit og hvordan det oppstår og forgår
Foto: Nachrichten_muc, Pixabay

Jeg kan også holde tilpassede foredrag innenfor andre dagsaktuelle temaer.