Foredrag

Jeg tilbyr foredrag om etikk og samfunnsaktuelle etiske og eksistensielle temaer. Foredragene gjøres aktuelle ved å trekke inn eksempler fra vår hverdag. Forslag til temaer for foredrag er:

 • Integritet – de viktige grensene I
  • Profesjonell integritet
 • Integritet – de viktige grensene II
  • Om privat sfære og karakterdannelse
 • Etisk tenkning i praksis
 • Eksistensiell helse
 • Er varsling og lojalitet et umake par?
 • Eksistensielle perspektiver på aldring – med et blikk mot kulturen vi
  lever i
 • Det gode liv og lykken
 • Tillit

Jeg kan også holde tilpassede foredrag innenfor andre dagsaktuelle temaer.

Foto: Kane Reinholdtsen, Unplash