Dialogkurs

Lytte – Reflektere – Respondere
Å lære styrkene ved den filosoferende samtalen
Å åpne det dialogiske rommet

Hva vi jobber med

Det legges vekt på praktiske øvelser. Praksis = erfaringer som fester seg for fremtidige samtaler.

Noe teori for dialogforståelse vil gjennomgås som innledning til de ulike øvelsene.  

Øvelse i full tilstedeværelse i samtalen.

Å legge egen forforståelse og planleggingen av egne argumenter litt til side når vi lytter.

Hva du sitter igjen med
En forståelse av hva som kreves for å bli en god dialogpartner for andre. 

Maks 8 personer pr. kurs. – 2 dager –  5 timer pr. dag pluss 1 times pause.